Garantie

Egbertssport.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten gelden de wettelijke regels voor garantie en conformiteit.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Egbertssport of de fabrikant zijn verricht.
  • Indien bewijs van aankoop niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
  • Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • Heeft u klachten over een product neemt dan contact op onze klantenservice info@egbertssport.nl